Contactgegevens Saša Popit

Srpski

Странка ће примити предрачун по прегледу докумената и при том се уједно договорити о термину превода и о датуму доставе истог. Садржина свих докумената је свакако поверљива.

Цена и рок предаје превода зависе од следећих фактoра:

  • језичке комбинације
  • подручја превода
  • хитности превода
  • броја страна
  • тежине текста

Доставка текста ће бити извршена по исплати договореног износа а на основу претходног предрачуна. Исплату можете једноставно извршити преко ваше банке и е-банчништва.

Kонтактни подаци:

Πрезиме:      Ленхауц, poђена Попит
Име:                 Саша, (Aлександра)
Адреса:         Тусенкулен 6, 9753 KX Харен, Хoландија
Телефон:     мобилни: +316 12330440
меjл:                info@tekstenkunst.eu
линкедин:     linkedin.com/in/aleksandra-leenhouts-popit-6482215

Место и датум рођења:

Бачки Петровац, 11. децембра 1962
Националност: српска и холандска
Стручни профил: слависта,  дипломирала 2000 у Гронингену,
Холандиjа
Спецjализациjа: Средња и југоисточна Европа
Jезици: Oсим холандског и енглеског jезика, активно
владам словеначким, словачким, руским,
хрватским и српским jезиком